SINGLE FAMILY HOUSE #2

designed in 2013 | built in 2014-2015 | located in KARCZEW | designed by MIKOŁAJ IWAŃCZUK, MICHAŁ KEMPIŃSKI | financed by PRIVATE INVESTOR

Projektowana kubatura stanowi rozbudowę budynku mieszkalnego z lat 60-tych XX wieku, tzw. kostki. Ze wzgledu na niewielkie wymiary działki, istniejącą zieleń wysoką oraz obecność budynku mieszklnego na sąsiedniej działce, głównym problemem projektowym było należyte doświetlenie powmieszczeń. W związku z tym zaprojektowano szereg otwarć o zróżnicowanych gabarytach ulokowanych w sposób umożliwiający penetrację wnętrza przez światło dzienne praktycznie o wszystkich porach dnia.

W budynku zaprojektowano mechaniczną instalację nawiewno – wywiewną z odzyskiem ciepła. Powietrze jest zewnętrzne nawiewane oraz wywiewane poprzez centralę nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Na całości obrysu parteru budynku jak i również we wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych– zarówno w części istniejącej jak i rozbudowywanej zaprojektowano ogrzewanie podłogowe.