SINGLE FAMILY HOUSE #3

designed in 2014 | competition for IDEAS FOR TRADITIONAL SINGLE FAMILY HOUSE IN KUJAWY LANDSCAPE

| designed by KATARZYNA IWAŃCZUK, MIKOŁAJ IWAŃCZUK, ANNA OSTROWSKA

Jako inspiracja do rozplanowania zależności funkcjonalnych poszczególnych elementów składowych strefy dziennej posłużył tradycyjny układ chałupy z obszaru Kujaw – z olbrzymim kominem po środku rzutu parteru oraz dwoma (lub więcej) izbami przedzielonymi sieniami. Zaprojektowane palenisko ma nawiązywać swoim kształtem oraz usytuowaniem do tradycyjnego wiejskiego pieca. Zostało zlokalizowane na granicy trzech stref funkcjonalnych (kuchni, jadalni oraz salonu) tak aby jego ciepło promieniowało równomiernie we wszystkie strony koncentrując wokół siebie życie rodzinne. Trzon dymowy paleniska został wyprowadzony poprzez dwukondygnacyjny salon ponad połacie dachowe budynku. Z ciepła wytwarzanego w palenisku korzystają również sypialnie zlokalizowane na drugiej kondygnacji, sąsiadujące bezpośrednio z trzonem dymowym. W ten sposób energia cieplna wytwarzana w palenisku jest wykorzystywana w maksymalnym stopniu do ogrzania możliwie dużej kubatury.